Oblasti použití

Materiály Vandex se nejvíce uplatňují v těchto oblastech:

Pitná voda

Pitná voda

Čistá pitná voda je pro zdraví a blaho člověka naprosto zásadní, a proto vyžaduje vysoké nároky na udržení její kvality. V Evropě je samozřejmostí, že 98% pitné vody splňuje předepsané evropské standardy. 

Zjistit více…
Odpadní voda a kanalizace

Odpadní voda a kanalizace

Zpracování odpadních vod je z celosvětové perspektivy klíčovou problematikou, jež má enormní dopad na veřejné zdraví a životní prostředí.

Zjistit více…
Sanace staveb, betonových a zděných konstrukcí

Sanace staveb, betonových a zděných konstrukcí

Díky moderním produktům Vandex a jejich správnému a včasnému použití se zachraňují cenné historické budovy po celém světě.

Zjistit více…
Pozemní a podzemní stavby

Pozemní a podzemní stavby

Vzhledem rostoucím nárokům ve stavebnictví je použití kvalitních, odolných a v praxi vyzkoušených těsnicích materiálů důležitější než kdy jindy. Těsnicí materiály na cementové bázi Vandex tyto náročné požadavky splňují

Zjistit více…
Expresní systémy

Expresní systémy

VANDEX RAPID - Když to musí být rychle

Zjistit více…
Zajišťování spár

Zajišťování spár

Vandex nabízí řadu speciálních produktů k funkčnímu zajišťování nežádoucích stavebních spár, typicky trhlin a prasklin v betonových konstrukcích.

Zjistit více…