Oblasti použití

Materiály Vandex se nejvíce uplatňují v těchto oblastech:

Pitná voda

Pitná voda

Čistá pitná voda je pro zdraví a blaho člověka naprosto zásadní, a proto vyžaduje vysoké nároky na udržení její kvality. V Evropě je samozřejmostí, že 98% pitné vody splňuje předepsané evropské standardy. 

Zjistit více…
Odpadní voda a kanalizace

Odpadní voda a kanalizace

Zpracování odpadních vod je z celosvětové perspektivy klíčovou problematikou, jež má enormní dopad na veřejné zdraví a životní prostředí.

Zjistit více…
Sanace staveb, betonových a zděných konstrukcí

Sanace staveb, betonových a zděných konstrukcí

Díky moderním produktům Vandex a jejich správnému a včasnému použití se zachraňují cenné historické budovy po celém světě.

Zjistit více…
Pozemní a podzemní stavby

Pozemní a podzemní stavby

Vzhledem rostoucím nárokům ve stavebnictví je použití kvalitních, odolných a v praxi vyzkoušených těsnicích materiálů důležitější než kdy jindy. Těsnicí materiály na cementové bázi Vandex tyto náročné požadavky splňují

Zjistit více…
Expresní systémy

Expresní systémy

VANDEX RAPID - Když to musí být rychle

Zjistit více…
Zajišťování spár

Zajišťování spár

Vandex nabízí řadu speciálních produktů k funkčnímu zajišťování nežádoucích stavebních spár, typicky trhlin a prasklin v betonových konstrukcích.

Zjistit více…
Bentonitové hydroizolace

Bentonitové hydroizolace

Bentonit je hornina, která vzniká zvětráváním mateční horniny čediče. Typickým rysem bentonitu je vysoký obsah jílových minerálů, jenž mají mimořádnou absorbční schopnost. Díky tomu se hojně využívají v oblasti hydroizolací a to ve formě bentonitových pásů.

Zjistit více…