Bentonitové hydroizolace

Bentonit je hornina, která vzniká zvětráváním mateční horniny čediče. Typickým rysem bentonitu je vysoký obsah jílových minerálů, jenž mají mimořádnou absorbční schopnost. Díky tomu se hojně využívají v oblasti hydroizolací a to ve formě bentonitových pásů.

Bentonitový pás je typ hydroizolace používané v stavebnictví k zajištění vodotěsnosti. Jedná se o pás vyrobený z bentonitové hlíny, který má vysokou schopnost absorbce vody a zvětšování objemu. Pás se aplikuje na spoje mezi stavebními prvky, jako jsou betonové zdi, a slouží k tomu, aby se zabránilo pronikání vody do konstrukce. Bentonitový pás se často používá při stavbě podzemních konstrukcí, jako jsou například podzemní garáže, sklepy nebo tunely.