Expresní systémy

  • Expresní systémy

VANDEX RAPID - Když to musí být rychle

Materiály z produktové řady VANDEX Rapid jsou speciální hydroizolační produkty s velmi rychlým účinkem. Jsou připraveny k okamžité aplikaci i v místech s tekoucí vodou. Už po hodině jsou tyto expresní produkty plně funkční a maximálně odolné proti běžné i odpadní vodě.

VANDEX Rapid jsou 1-komponentní produkty na cementové bázi. Konzistence je šlemovitého nebo maltového charakteru. VANDEX Rapid se využívá při utěsňování míst s vysokým stupněm vlhkosti a při poruchách konstrukcí způsobujících zatékání a průnik vody.