VANDEX ROUGH CAST WTA

Podhozová malta nutná k vytvoření přechodového můstku při aplikaci injektáže.

Výhody
  • Připravená směs pro zlepšení přilnavosti a funkce sanačního systému
  • Do vnitřního i vnějšího prostředí
  • Pro různé typy původního zdiva
Konstrukční detaily
Titul Typ Stáhnout
Hydroizolace suterénní stěny bez odkopáním terénu Konstrukční detaily
Tiskové materiály
Titul Typ Stáhnout