Produktové skupiny

Pitná voda

Produkty na ochranu a sanáciu konštrukcií s pitnou vodou.

Zistite viac...
Odpadová voda a kanalizácia

Produkty na ochranu odpadových a kanalizačných konštrukcií.

Zistite viac...
Expresné systémy Vandex Rapid

Vandex Rapid sú moderné jednokomponentné materiály na cementovej báze k okamžitej sanácií miest s presakujúcou vodou.

Zistite viac...
Pozemné a podzemné stavby

Produkty k hydroizolačnému zaisteniu podzemných a mimoúrovňových častí stavieb.

Zistite viac...
Zabezpečovanie škár

Materiály na utesňovanie a sanáciu stavebných škár.

Zistite viac...
Sanácia stavieb a historických budov

Produkty na hydroizolačnú sanáciu historických budov.

Zistite viac...