Manažment kvality

  • Certifikácia

Výrobný závod Vandex je plne certifikovaný v systéme manažmentu kvality ISO 9001:2015 a od roku 2004 je taktiež držiteľom certifikácie ISO 14001:2015.