Konštrukčné detaily

V tomto prehľade nájdete technické detaily a nákresy pre rôzne stavebné situácie.

Titul Popis Rozsah Produkt Druh Stiahnuť
Dodatočná hydroizolácia vnútornej betónovej steny Dodatočná hydroizolácia vnútornej betónovej steny Pozemné a podzemné stavby VANDEX BB 75, VANDEX UNI MORTAR 1 Z Konštrukčné detaily
Hydroizolácia bazénových telies Hydroizolácia bazénových telies Pozemné a podzemné stavby VANDEX UNI MORTAR 1 Z, VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE, VANDEX CEMELAST WHITE Konštrukčné detaily
Hydroizolácia pracovných škár Hydroizolácia pracovných škár Zabezpečovanie stavebných škár VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE, VANDEX BB 75 E, VANDEX FLEXTAPE ADHESIVE TW (+5) , VANDEX EXPASEAL W, VANDEX OS 5, VANDEX UNI MORTAR 1 Z, VANDEX PLUG, VANDEX CEMLINE MG 4 Konštrukčné detaily
Hydroizolácia stropu pod úrovňou terénu Hydroizolácia stropu pod úrovňou terénu Pozemné a podzemné stavby VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE, VANDEX BB 75 E, VANDEX CEMELAST WHITE Konštrukčné detaily
Hydroizolácia suterénnej steny Hydroizolácia suterénnej steny Sanácia stavieb a historických budov VANDEX UNI MORTAR 1, VANDEX BB 75 E, VANDEX INJECTION MORTAR (VIM) (+5) , VANDEX UNI MORTAR 1 Z, VANDEX PLUG, VANDEX CEMLINE MG 4, VANDEX BB 75, VANDEX REFURBISHMENT PLASTER WHITE Konštrukčné detaily
Hydroizolácia vnútornej suterénnej steny Hydroizolácia vnútornej suterénnej steny Pozemné a podzemné stavby VANDEX UNI MORTAR 1, VANDEX CEMLINE MG 4, VANDEX IC (+5) , VANDEX INJECTION MORTAR (VIM), VANDEX PLUG, VANDEX REFURBISHMENT PLASTER WHITE, VANDEX LEVELLING PLASTER WTA, VANDEX ROUGH CAST Konštrukčné detaily
Hydroizolácia vonkajšej steny Hydroizolácia vonkajšej steny Pozemné a podzemné stavby VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE, VANDEX CEMELAST WHITE Konštrukčné detaily
Miesta priesakov vody Miesta priesakov vody Pozemné a podzemné stavby VANDEX PLUG, VANDEX UNI MORTAR 1 Z, VANDEX BB 75 (+1) , VANDEX SUPER Konštrukčné detaily
Nová výstavba nádrže na pitnú vodu Nová výstavba nádrže na pitnú vodu Pitná voda VANDEX CEMLINE MG 4, VANDEX CEMLINE MG 4 FF, VANDEX CEMLINE FS GREY (+1) , VANDEX CEMLINE NATURE Konštrukčné detaily
Riešenie pre nové čističky odpadových vôd Riešenie pre nové čističky odpadových vôd Odpadová voda a kanalizácia VANDEX BB 75 Z, VANDEX POLYCEM Z 1K Konštrukčné detaily
Sanácia betónových konštrukcií na odpadovú vodu Sanácia betónových konštrukcií na odpadovú vodu Odpadová voda a kanalizácia VANDEX CEMLINE MG 4, VANDEX UNI MORTAR 1 Z, VANDEX POLYCEM Z 1K (+1) , VANDEX BB 75 Z Konštrukčné detaily
Sanácia kanalizačnej stoky Sanácia kanalizačnej stoky Odpadová voda a kanalizácia VANDEX UNI MORTAR 1 Z, VANDEX POLYCEM Z 1K, VANDEX PLUG (+1) , VANDEX BB 75 Z Konštrukčné detaily
Sanácia kanalizačnej šachty Sanácia kanalizačnej šachty Odpadová voda a kanalizácia VANDEX POLYCEM Z 1K, VANDEX RAPID M, VANDEX RAPID XL (+1) , VANDEX PLUG Konštrukčné detaily
Sanácia nádrže na agresívnu pitnú vodu vairant 1 Sanácia nádrže na agresívnu pitnú vodu vairant 1 Pitná voda VANDEX CEMLINE NATURE Konštrukčné detaily
Sanácia nádrže na agresívnu pitnú vodu variant 2 Sanácia nádrže na agresívnu pitnú vodu variant 2 Pitná voda VANDEX CEMLINE PRO WHITE, VANDEX CEMLINE NATURE Konštrukčné detaily
Sanácia odpadovej stoky s kanálom Sanácia odpadovej stoky s kanálom Odpadová voda a kanalizácia VANDEX PLUG, VANDEX UNI MORTAR 1 Z, VANDEX POLYCEM Z 1K Konštrukčné detaily
Špeciálne detaily utesnenia prestupov potrubia Špeciálne detaily utesnenia prestupov potrubia Pozemné a podzemné stavby VANDEX EXPASEAL W, VANDEX GROUT 20, VANDEX PLUG Konštrukčné detaily