Expresné systémy

  • Expresné systémy

VANDEX RAPID - Keď to musí byť rýchle

Materiály z produktového radu VANDEX Rapid sú špeciálne hydroizolačné produkty s veľmi rýchlym účinkom. Sú pripravené pre okamžitú aplikáciu aj v miestach s tečúcou vodou. Už po hodine sú tieto expresné produkty plne funkčné a maximálne odolné proti bežnej aj odpadovej vode.

VANDEX Rapid sú 1-komponentné produkty na cementovej báze. Konzistencia je želatínového alebo maltového charakteru. VANDEX Rapid sa využíva pri utesňovaní miest s vysokým stupňom vlhkosti a pri poruchách konštrukcií spôsobujúcich zatekanie a prienik vody.