Pitná voda

  • Pitná voda

Čistá pitná voda je pre zdravie a blaho človeka bytostne dôležitá, a preto vyžaduje vysoké nároky na udržanie jej kvality. V Európe je samozrejmosťou, že 98% pitnej vody spĺňa predpísané európske štandardy. 

Európska legislatíva

Každá krajina v Európskej únii môže mať nezávisle na nej vlastný systém vylepšovania štandardov pre pitnú vodu.

Napr. Holandsko prijalo zákon o znížení obsahu olova v pitnej vode z 10 na 5 mikrogramov do roku 2022. Vo Veľkej Británii (Anglicko + Wales) sa zamerali na dohodu RP19, ktorá okrem iného zlepšuje zásobovanie vodou.

Napriek tomu, že kvalita pitnej vody je v Európe na vysokej úrovni, plánujú sa na európskej úrovni ešte ďalšie zlepšenia. Zavádzajú sa nové pravidlá, ktoré majú za cieľ zlepšiť v EÚ dostupnosť a kvalitu pitnej vody z vodovodnej siete a znížiť spotrebu balených vôd.

V blízkej budúcnosti budeme počuť o článku 10 Smernice na pitnú vodu, v ktorej stojí:

„Dohoda obsahuje podrobné hygienické požiadavky na materiály, ktoré prichádzajú do kontaktu s pitnou vodou a pripisuje európskym chemickým agentúram kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní, aby v potrubných rozvodoch a sieťach, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou boli používané výhradne bezpečné látky. Táto harmonizácia uľahčuje bezproblémové fungovanie vnútorného trhu s produktmi prichádzajúcimi do kontaktu s pitnou vodou a súčasne zlepšuje verejné zdravie“.

V súčasnosti je stále veľmi skoro, aby sme zistili, či a ako sa tieto pravidlá prejavia v zariadeniach na spracovanie vody. Vandex je ale na takéto výzvy plne pripravený.