Sanácia stavieb a historických budov

  • Sanácia stavieb a historických budov

Vďaka moderným produktom Vandex a ich správnemu a včasnému použitiu sa zachraňujú cenné historické budovy na celom svete.

Pre budovy staré stovky rokov je typická degradácia omietky z dôvodu stúpajúcej zemskej vlhkosti. Vlhkosť v kombinácii so škodlivými soľnými výkvetmi sú najčastejšou príčinou pozvoľnej deštrukcie stavby.

Vandex neustále vyvíja materiály na ochranu a sanáciu muriva narušeného pôsobením vlhkostných vplyvov. Investícia do sanácie a renovácie historických budov sa celkom určite vyplatí. Okrem zhodnocovania samotnej nehnuteľnosti môžu budovy opäť slúžiť pre plnohodnotné užívanie.

Renovácie sú dôležité preto, aby budova stále zostávala v dobrej kondícii a bola obývateľná.