Zabezpečovanie škár

Vandex ponúka celý rad špeciálnych produktov pre funkčné zabezpečovanie nežiaducich stavebných špár, najmä trhlín a prasklín v betónových konštrukciách.