Produktové skupiny

Odpadová voda a kanalizácia

Odpadová voda a kanalizácia

Každá stavba, ktorá prichádza do styku s odpadovou vodou je vystavená enormnej záťaži, medzi ktoré sa najčastejšie radia:  Neustále meniaca sa úroveň znečistenia Kolísavá hladina vody Tvorba agresívnej mikroklímy v uzavretých nádržiach Betón …

Zistite viac...
Pozemné a podzemné stavby

Pozemné a podzemné stavby

Vandex ponúka špeciálne produkty na bitúmenovej a cementovej báze vhodné pre mimoúrovňové a podzemné stavby.

Zistite viac...
Zabezpečovanie stavebných škár

Zabezpečovanie stavebných škár

Vandex ponúka celý rad špeciálnych produktov pre funkčné zabezpečovanie nežiaducich stavebných špár, najmä trhlín a prasklín v betónových konštrukciách.

Zistite viac...
Sanácia stavieb a historických budov

Sanácia stavieb a historických budov

Vďaka cielenému použitiu produktov Vandex a vďaka zodpovedajúcemu know-how je možné stavebné konštrukcie dlhodobo chrániť. Objekt tak nie je vystavený degradácii, ktorú často spôsobuje vlhkosť.  Pôsobením vlhkosti sú predovšetkým vystavené historick…

Zistite viac...
Pitná voda

Pitná voda

Vandex ponúka špeciálne produkty na utesnenie nádrží s pitnou vodou formou certifikovaných vnútorných stierok. 

Zistite viac...