VANDEX CEMREP 202

Rýchlo tuhnúca opravná malta na sanáciu betónových dopravných stavieb

Na báze vláknom zosilnených cementov, pre opravu horizontálnych plôch na okružných križovatkách, cestách, parkoviskách, garážach, rampách alebo v halách. Všade tam, kde je požadovaná minimálna odstávka premávky.

Výhody produktu
  • Rýchly nábeh pevnosti: po 1 hodine >30 MPa pevnosť v tlaku
  • Pojazdnosť po 1 hodine
  • Pre vodorovné betónové plochy
  • Odolnosť proti oderu a posypovým soliam
  • Vysoká konečná pevnosť
  • Jednoduché spracovanie
Konštrukčné detaily
Titul Druh Stiahnuť
Vandex CEMREP 202 Technické listy
VANDEX CEMREP 202 Vyhlásenie o parametroch
Tlačové materiály
Titul Druh Stiahnuť
VANDEX RAPID Brožury