Časté otázky

 • Technické otázky
 • Z akých vstupných materiálov sa skladajú produkty Vandex?

  Väčšina produktov Vandex je zložená z vysoko kvalitného cementu a jemného piesku. K tomu sa pridávajú chemické aditíva, ktoré tak dávajú vzniknutému produktu špeciálne vlastnosti ako vodeodolnosť a komfortnú spracovateľnosť. Všetky produkty Vandex samozrejme prechádzajú testovacím procesom a kvalitnou výstupnou kontrolou.

 • Aké sú hlavné súčasti produktov Vandex?

  Väčšina produktov Vandex je zložená z vysoko kvalitného cementu a jemného piesku. K tomu sa pridávajú chemické aditíva, ktoré tak dávajú vzniknutému produktu špeciálne vlastnosti ako vodeodolnosť a komfortnú spracovateľnosť. Všetky produkty Vandex samozrejme prechádzajú testovacím procesom a kvalitnou výstupnou kontrolou.

 • Majú produkty Vandex nejaký vplyv na vlastnosti betónu?

  Ochranné vrstvy Vandex vytvárajú mechanické spojenie s betónovou konštrukciou chemickou reakciou.

  Fyzikálne a chemické interakcie nijako nenarušujú podklad, práve naopak. Materiály Vandex zabraňujú prenikaniu vody do celej betónovej štruktúry a zlepšujú jeho mechanickú a chemickú odolnosť.

 • Sú materiály Vandex vodonepriepustné

  Pokiaľ sa jedná o betónové panely, milánske steny alebo výťahové šachty, podzemné garáže alebo plavecké bazény, pre všetky tieto typy stavieb sú materiály Vandex ideálnymi tesniacimi produktmi, ktoré bezpečne zabránia prestupu vody.

  Väčšina produktov Vandex je otestovaná na priepustnosť vody. Potrebné údaje k vodeodolnosti sú súčasťou technických listov. 

 • Majú materiály Vandex nejaký vplyv na kvalitu pitnej vody?

  Aby mohli poskytovatelia pitnej vody dodávať vodu svojim zákazníkom, musia všetky materiály, ktoré prídu v distribučnej ceste vody do kontaktu s ňou, spĺňať extrémne prísne podmienky.

  Všetky materiály Vandex určené pre kontakt s pitnou vodou sú plne certifikované podľa takých podmienok. Akákoľvek kontaminácia zo strany našich produktov v žiadnom prípade nehrozí.

  Systémové produkty VANDEX CEMLINE, ktoré najmä prichádzajú do kontaktu s pitnou vodou sú pravidelne testované podľa predpisov nemeckej inštitúcie DVGW (Deutscher Verein des Gas und Wasserfaches) podľa noriem W 300, W 347 a W 270.

 • Ako sú produkty Vandex balené a ako sa skladujú?

  Suché maltové zmesi Vandex sú balené v papierových vreciach po 25 kg. Tekuté hmoty a 2-komponentné materiály sú plnené do kanistrov.

  Materiály sú distribuované na bežných europaletách. Produkty Vandex skladujte v suchom prostredí, v ktorom teplota neklesne pod bod mrazu.

 • Je aplikácia materiálov Vandex zložitá?

  Materiály Vandex sú určené predovšetkým pre profesionálov z oboru. Napriek tomu sú ale aj tak veľmi dobre a jednoducho spracovateľné. Väčšina produktov sa totiž mieša iba s vodou.

  U 2-komponentných materiálov sa miešajú 2 vzájomne kompatibilné zložky podľa presne stanoveného množstva, ktoré je ale vždy uvedené v technickom liste. Pokiaľ sa budete riadiť presnými inštrukciami, nemôžete urobiť chybu.

  Všetky naše materiály sú dimenzované tak pre ručné ako aj pre strojové spracovanie

 • Akú udržateľnosť majú stierkové malty pre aplikáciu v nádržiach s pitnou vodou?

  Pri dodržaní technologických parametrov, odporúčaného spracovania a náležitej údržby a prevádzky nádrže na pitnú vodu dokážu aplikované stierky Vandex chrániť betónové štruktúry desiatky rokov.

 • Kde sa najčastejšie používajú produkty Vandex?

  Rôzne. Vandex ponúka rôzne produkty pre rôzne aplikácie v oblasti sanácie stavieb, zemných hydroizolácií, utesňovaní špár a ochrany betónu. Niekoľko veľmi typických oblastí:

  • Ochrana betónových konštrukcií a ochrana muriva
  • Ochrana konštrukcií pri kontakte s vodou
  • Ochrana nádrží s pitnou vodou
  • Ochrana odpadových systémov

  V sekcii Detaily môžete nájsť technické návrhy riešení a príklady objektov, ktoré boli riešené produktmi Vandex. Radi budeme váš problém osobne konzultovať.