Compliance

Lees het privacybeleid, gebruikersvoorwaarden, rechten en beleid van de Vandex - een merk van Tremco CPG Europe, onderdeel van RPM International Inc.


Privacybeleid

RPM International Inc.

RPM International Inc en haar filialen, dochterondernemingen en werkmaatschappijen (het "Bedrijf", "wij", "we") zetten zich in voor de bescherming van uw privacy. Dit Privacybeleid ("Beleid") beschrijft hoe wij Persoonsgegevens met betrekking tot u verwerken, inclusief de soorten Persoonsgegevens die wij verzamelen, de doeleinden waarvoor wij deze gebruiken, de soorten derden met wie wij deze delen en eventuele rechten die u hebt met betrekking tot dergelijke Persoonsgegevens. Dit beleid is van toepassing op de Persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u een van onze websites bezoekt, waaronder www.rpminc.com (gezamenlijk aangeduid als "Website"), wanneer u een van onze bedrijfslocaties of -faciliteiten bezoekt, of wanneer u anderszins contact met ons opneemt of contact met ons opneemt.

In het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming wordt het Bedrijf beschouwd als de "Gegevensbeheerder" met betrekking tot de Persoonsgegevens die het verzamelt, gebruikt en beheert in overeenstemming met dit Beleid. Het Bedrijf maakt deel uit van een multinationale groep van gelieerde bedrijven die databases heeft in verschillende landen, waarvan sommige worden beheerd door gelieerde bedrijven en andere door derden namens het Bedrijf of zijn gelieerde bedrijven. Voordat u ons Persoonsgegevens verstrekt of door onze Website bladert, moet u dit Beleid volledig doorlezen en ervoor zorgen dat u zich op uw gemak voelt bij onze privacypraktijken en ermee instemt zich te houden aan de hierin uiteengezette voorwaarden.

Onze Website kan links naar andere websites bevatten. Deze sites van derden zijn niet onderworpen aan dit Beleid en wij raden u aan het privacy- en veiligheidsbeleid te lezen van elke website die u bezoekt. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor de privacy en veiligheid van de gegevens die wij verzamelen en hebben geen controle over de handelingen van derden met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Raadpleeg de onderstaande verklarende woordenlijst voor een verklaring van de gedefinieerde termen in dit beleid.

Wiens Persoonlijke Gegevens Verzamelen Wij

De Onderneming verzamelt Persoonsgegevens van verschillende personen in het kader van haar zakelijke activiteiten, waaronder de volgende:

Vertegenwoordigers van onze leveranciers, klanten en andere zakelijke contacten.
Contractanten en soortgelijke werknemers.
Personen die onze Website gebruiken of er anderszins toegang toe hebben.
Consumenten en klanten.
Personen die onze gebouwen of faciliteiten bezoeken.
Sollicitanten.
Personen die verwant zijn aan of anderszins verbonden zijn met werknemers van ons bedrijf.
Personen die op enigerlei wijze contact met ons opnemen.

Hoe wij Persoonsgegevens verzamelen

Wij verkrijgen Persoonsgegevens die u bewust en vrijwillig aan ons verstrekt, zowel in een online als offline context. Wanneer personen bijvoorbeeld de volgende activiteiten ondernemen, verzamelen wij over het algemeen hun Persoonsgegevens:

Onze Website gebruiken of openen en/of een van onze webformulieren invullen (bijv. via onze dienst "Vraag het de Expert").
Contact opnemen met onze klantenservice of op een andere manier informatie bij ons opvragen.
Onze gebouwen te bezoeken.
Een bestelling te plaatsen bij of een aankoop te doen bij het bedrijf.
Ons uw contactgegevens te verstrekken via een visitekaartje of anderszins.
Een enquête in te vullen of ons anderszins feedback te geven.
Met ons te communiceren via sociale netwerksites, applicaties van derden of soortgelijke technologieën.
Een van onze handelsbalies op een beurs bezoekt.

Wij kunnen ook Persoonsgegevens van derden verzamelen. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen van uw werkgever; openbaar beschikbare bronnen; onze dienstverleners, verkopers en andere zakelijke contacten voor de hierin beschreven doeleinden.

De categorieën Persoonsgegevens die wij verzamelen

Het Bedrijf kan een reeks Persoonsgegevens van of over u verzamelen tijdens onze zakelijke activiteiten, zoals de volgende:

Identiteitsgegevens, zoals uw naam, titel, naam van bedrijf/organisatie, e-mailadres, telefoon- en faxnummers en fysiek adres (inclusief straat, stad, staat, postcode en/of land).  Als u een van onze bedrijfslocaties persoonlijk bezoekt, kunnen wij u vragen om u aan te melden en uw naam, kenteken, rijbewijsnummer of andere informatie te verstrekken.
Zakelijke contactgegevens, zoals informatie met betrekking tot andere werknemers, eigenaren, directeuren, functionarissen of contractanten van een organisatie van een derde partij (bijv. een bedrijf, onderneming, maatschap, eenmanszaak, non-profit of overheidsinstelling) waarmee wij zakelijke activiteiten uitvoeren of mogelijk uitvoeren.
Marketing- en communicatiegegevens, waaronder uw marketingvoorkeuren en uw abonnementen op onze publicaties.
Transactiegegevens, inclusief vragen over en bestellingen van onze producten en diensten en details van betalingen aan en van u, inclusief bestelgeschiedenis en informatie die nodig is om betalingstransacties te vergemakkelijken.
Feedback van klanten, en soortgelijke opmerkingen, enquêtes en aanbevelingen, waaronder feedback over onze Website, producten, diensten en gegevensverwerkingspraktijken.
Gebruiksgegevens, waaronder informatie over hoe u onze Website gebruikt, de pagina's die u bekijkt, de links waarop u klikt, de materialen die u opent, de datum en tijd waarop u de Website opent, de website vanwaar u naar onze Website bent gelinkt en andere acties die binnen de Website worden ondernomen. Wij kunnen ook gebruiksgegevens verzamelen als u onze internetdiensten gebruikt op een locatie of faciliteit van het Bedrijf.
Technische gegevens, zoals uw Internet Protocol (IP)-adres, uw browsertype en -mogelijkheden en taal en uw besturingssysteem. Zie hieronder voor informatie over de cookies die wij op onze Website gebruiken. We kunnen ook technische gegevens verzamelen als u onze internetdiensten gebruikt op een locatie of faciliteit van het bedrijf.
Biometrische gegevens, zoals verder beschreven in het gedeelte over biometrische gegevens hieronder.

Wanneer u geen Persoonsgegevens verstrekt waar het Bedrijf om vraagt, zijn wij mogelijk niet in staat u de gevraagde dienst te verlenen of een transactie te voltooien, en u gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet aansprakelijk of anderszins verantwoordelijk is voor acties die daaruit voortvloeien.

Doeleinden van de gegevensverwerking

In het algemeen verwerkt het Bedrijf Persoonsgegevens voor een groot aantal doeleinden, waaronder de volgende:

Om u informatie te verstrekken over, en te voldoen aan uw verzoeken om, producten en diensten.
Om uw vragen te beantwoorden of te reageren op uw feedback of vragen.
Om onderzoek en reclame uit te voeren.
Om contact met u op te nemen over verbeterde producten of productgebruik.
Om u te voorzien van e-nieuwsbrieven; e-mail, of andere mededelingen.
Om u in staat te stellen deel te nemen aan online ondersteuning of "Vraag het de Expert" diensten.
Om u te informeren over wijzigingen in uw diensten en om u informatie te verstrekken over soortgelijke goederen en diensten die van belang kunnen zijn.
Om garanties te administreren en te beheren
Om met u en derden te communiceren.
Om uw deelname aan promoties, sweepstakes of toestemmingen mogelijk te maken.
Om onze website te beheren en onze producten en diensten te helpen verbeteren.
Om u in staat te stellen problemen met onze Website te melden.
Om analyses uit te voeren met betrekking tot het gebruik van onze Website.
Om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften of andere wettelijke of administratieve processen.
Om de veiligheid van de eigendommen, locaties en gebouwen van het Bedrijf beter te waarborgen.
Om onze wettelijke, regelgevende en zakelijke belangen te verdedigen.
Om de gezondheid en veiligheid te beschermen van werknemers, tijdelijke werknemers, aannemers, agenten, bezoekers of andere personen die onze bedrijfslocaties of -faciliteiten bezoeken, bijvoorbeeld tijdens een pandemie of andere gezondheidscrises.
Voor andere bedrijf gerelateerde doeleinden, waaronder het onderhandelen, afsluiten en uitvoeren van contracten, het beheren van rekeningen en dossiers, het aanpassen van gelicentieerde content (zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden van de Website), het ondersteunen van activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, juridische, regelgevende en interne onderzoeken, algemene bedrijfsdoeleinden en schuldadministratie.

U kunt niet met ons communiceren via de links "Contact" of ondersteuning op de Website of via e-mail zonder bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken.  Als u contact met ons of onze dienstverleners opneemt, wordt een verslag van die sessie of correspondentie bijgehouden in overeenstemming met het toepasselijke beleid en/of de toepasselijke wetgeving.

Talentbeheer en aanwerving

Wanneer u via onze Website of anderszins solliciteert naar een baan, verzamelen wij aanvullende Persoonsgegevens over u die specifiek zijn voor die baan, zoals uw kwalificaties, carrièreverloop, referenties van derden en gespreksnotities. Wij kunnen u ook om andere informatie vragen, bijvoorbeeld uw interesses en het soort banen waarin u geïnteresseerd bent. Alle Persoonsgegevens die u ons verstrekt in verband met een sollicitatie zullen worden verwerkt in overeenstemming met dit Beleid en elke andere privacyverklaring die kan zijn opgenomen bij de vacature waarop u solliciteert.

Wettelijke basis voor verwerking

Om te voldoen aan bepaalde toepasselijke wetten inzake gegevens privacy, is het Bedrijf verplicht de rechtsgrondslag voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens uiteen te zetten. In overeenstemming met de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, zoals hierboven uiteengezet, zal de rechtsgrond voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens door het Bedrijf doorgaans een van de volgende zijn, die elkaar niet uitsluiten:

Voor de uitvoering van een contract dat wij met u of andere personen hebben, of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.
Om de legitieme zakelijke belangen van het bedrijf of onze derden te ondersteunen (bijvoorbeeld bij het onderhouden en promoten van ons bedrijf door klanten feedbackmogelijkheden te bieden).
Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Met uw toestemming.

Lokalisatie van gegevens

De Onderneming heeft haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten en maakt deel uit van een multinationale groep van gelieerde ondernemingen die databanken heeft in verschillende landen, waarvan sommige worden beheerd door gelieerde ondernemingen en andere door derden namens de Onderneming of een van onze gelieerde ondernemingen.  Wij kunnen uw Persoonsgegevens overdragen aan een of meer van dergelijke databanken buiten het land waar u gevestigd bent, waaronder mogelijk landen die mogelijk geen passend beschermingsniveau voor uw Persoonsgegevens vereisen in vergelijking met het niveau dat in uw land wordt geboden, en in welk geval Persoonsgegevens beschikbaar kunnen zijn voor overheidsinstanties op grond van wettelijke bevelen en wetten die in dergelijke buitenlandse rechtsgebieden van toepassing zijn. De Onderneming en haar filialen hebben redelijke en passende controles ingesteld zoals vereist door de toepasselijke wetgeving om het bezit en de overdracht van Persoonsgegevens te beschermen. Als u zich in de EER of het Verenigd Koninkrijk bevindt, kunt u via het onderstaande e-mailadres een kopie aanvragen van de waarborgen die wij hebben ingesteld om uw Persoonsgegevens en privacy rechten in deze omstandigheden te beschermen. Door het bedrijf Persoonsgegevens te verstrekken, stemt u hierbij in met de grensoverschrijdende overdracht ervan in overeenstemming met dit beleid.

Delen en openbaar maken van persoonsgegevens

De Onderneming kan uw Persoonsgegevens delen of anderszins openbaar maken binnen de Onderneming, aan gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, en aan geselecteerde derden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Hieronder volgen voorbeelden van hoe uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld en de redenen en doeleinden voor dergelijke activiteiten:

Het Bedrijf kan uw Persoonsgegevens delen met werknemers en andere functionarissen en vertegenwoordigers binnen ons moederbedrijf, dochterondernemingen en filialen die deze gegevens om zakelijke of wettelijke redenen "moeten kennen", bijvoorbeeld om een administratieve functie uit te voeren, zoals het verwerken van een factuur, of om een vraag die u hebt ingediend door te sturen naar de betreffende afdeling of filiaal.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan derden, waaronder de volgende: wetshandhaving en regelgevende instanties; de adviseurs en consultants van de Onderneming; IT-dienstverleners; derden die door de Onderneming worden ingeschakeld om door u gevraagde diensten te leveren; om intellectuele eigendomsrechten te beschermen van materialen die worden weergegeven op of anderszins beschikbaar zijn via de Website van de Onderneming; om juridisch of ander professioneel advies in te winnen; om te reageren op een wettelijk verzoek of te voldoen aan een wettelijke verplichting; of om het beleid van de Onderneming of de Gebruiksvoorwaarden van de Website af te dwingen.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan derden in het geval wij een bedrijf of activa verkopen, kopen of fuseren, inclusief aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa.

Met uw toestemming kunnen wij uw Persoonsgegevens bekendmaken aan derden die producten aanbieden die voor u interessant kunnen zijn. Deze bedrijven kunnen dan rechtstreeks contact met u opnemen met product- of monsteraanbiedingen, gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie of om uw feedback te vragen over producten en programma's die voor u interessant kunnen zijn.

Onze werknemers kunnen persoonlijke apparaten gebruiken om toegang te krijgen tot onze systemen die uw Persoonsgegevens bevatten, zodat uw Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven via of aan dienstverleners die met onze werknemers contracten afsluiten voor cellulaire data overal ter wereld.

Wij kunnen worden verplicht uw Persoonsgegevens te delen om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridisch proces, inclusief om te reageren op verzoeken van de overheid of regelgevende instanties.  Wij kunnen Persoonsgegevens openbaar maken als wij reden hebben om aan te nemen dat openbaarmaking noodzakelijk is om de rechten van het Bedrijf af te dwingen, inclusief tegen u of een derde partij, wegens wanbetaling, schending van een overeenkomst met ons, of om anderszins onze zakelijke belangen te ondersteunen.  Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen om de veiligheid van het Bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen; of om schade aan of inmenging in onze rechten of eigendommen, of de rechten of eigendommen van andere gegevensverwerkers of iemand anders die door dergelijke activiteiten kan worden geschaad, te voorkomen.

Voor zover u met het Bedrijf in zee gaat zodat wij u, of een derde partij, een van de hierin beschreven diensten of prestaties kunnen leveren, stemt u hierbij in met de bekendmaking van uw Persoonsgegevens aan een derde partij waarvan het Bedrijf redelijkerwijs bepaalt dat deze van toepassing is op de levering van de diensten of prestaties, op voorwaarde dat de derde partij de Persoonsgegevens niet ook verkoopt, tenzij die bekendmaking in overeenstemming zou zijn met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij verkopen geen Persoonsgegevens

Zonder voorafgaande toestemming verkoopt, verhuurt, geeft het Bedrijf geen Persoonsgegevens vrij, maakt ze niet bekend, verspreidt ze niet, stelt ze niet ter beschikking, draagt ze niet over of deelt ze niet op andere wijze mondeling, schriftelijk, elektronisch of via andere middelen mee aan een ander bedrijf of een derde partij tegen geldelijke of andere waardevolle vergoeding.

Beveiliging van gegevens

De Onderneming neemt redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging of verlies en onbevoegde toegang, vernietiging, misbruik, wijziging of openbaarmaking. Geen enkel informatiesysteem kan echter volledig veilig zijn, zodat wij de absolute veiligheid van uw Persoonsgegevens niet kunnen garanderen. Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor de veiligheid van Persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft via systemen of netwerken van derden, waaronder internet en draadloze netwerken. U verstrekt het Bedrijf alle informatie, inclusief Persoonsgegevens, op eigen risico en u stemt er hierbij mee in dat, voor zover wettelijk toegestaan, het Bedrijf niet aansprakelijk of anderszins verantwoordelijk is voor gegevensincidenten die de vertrouwelijkheid, integriteit of veiligheid van uw Persoonsgegevens in gevaar kunnen brengen.

Bewaring van gegevens

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als wij ze nodig hebben voor de hierboven beschreven doeleinden, en deze periode zal dus variëren afhankelijk van uw interacties met ons en het land waarin de Persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer u bijvoorbeeld een aankoop bij ons hebt gedaan, bewaren wij uw aankoop gedurende de periode die nodig is voor facturering, belasting- en garantiedoeleinden en aansprakelijkheid. Wij kunnen ook de correspondentie met u bewaren (bijv. als u een klacht over een product hebt ingediend) zolang als nodig is om ons tegen een rechtsvordering te beschermen. Als u zich uitschrijft voor onze marketingcommunicatie, bewaren wij uw e-mailadres om ervoor te zorgen dat wij u in de toekomst geen marketinge-mails meer sturen.

Uw rechten en verantwoordelijkheden

Het is u toegestaan, en u stemt er hierbij mee in, om alleen Persoonsgegevens aan het Bedrijf bekend te maken of anderszins te verstrekken als deze Persoonsgegevens nauwkeurig, betrouwbaar en relevant zijn voor onze relatie, en alleen voor zover deze bekendmaking of verstrekking niet in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, of inbreuk maakt op iemands rechten of privileges op het gebied van gegevens privacy. Sommige gegevensbeschermingswetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EER) en de California Consumer Privacy Act (Verenigde Staten), geven personen de hieronder beschreven rechten. Als u in de EER woont, in Californië woont of anderszins over dergelijke rechten beschikt en deze wilt uitoefenen in verband met uw Persoonsgegevens die het Bedrijf (of een dienstverlener of verwerker die namens ons optreedt) in zijn bezit, bewaring of beheer heeft, neem dan contact met ons op, of laat uw gemachtigde contact met ons opnemen, volgens de onderstaande instructies. Indien u of uw gemachtigde namens u een verzoek om gegevens indient, erkent u (en uw gemachtigde) hierbij, op straffe van meineed, dat u (of de gemachtigde agent van) de consument bent wiens Persoonsgegevens het onderwerp zijn van het verzoek. Wij zullen op elk verzoek om gegevens reageren binnen de door de wet vereiste termijnen, en wij kunnen kosten in rekening brengen om uw verzoek te vergemakkelijken, waar dit wettelijk is toegestaan. Als u of een gemachtigde namens u een verzoek indient met betrekking tot uw Persoonsgegevens, zullen wij uw identiteit of de identiteit van uw gemachtigde met de door de wet vereiste mate van zekerheid vaststellen voordat wij uw verzoek behandelen. Het Bedrijf kan bijvoorbeeld worden verplicht om ten minste twee of drie stukken Persoonsgegevens die wij eerder van u hebben verzameld te matchen, voordat wij u toegang verlenen tot specifieke stukken, of categorieën Persoonsgegevens, of deze wissen, of anderszins op uw verzoek ingaan. Wij kunnen de gevolmachtigde ook verzoeken om schriftelijke documentatie waaruit zijn/haar bevoegdheid blijkt om namens u te handelen. De privacy rechten die de wetten inzake gegevensbescherming bieden, zijn niet absoluut, en het kan het bedrijf worden toegestaan geen actie te ondernemen of zijn gegevensverwerkingsactiviteiten te wijzigen, in antwoord op een gegevensverzoek dat u bij ons indient.

Marketing en uitschrijven. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunnen wij uw Persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden. Als u op enig moment besluit dat u niet langer commerciële communicatie van ons wilt ontvangen, hetzij per e-mail, telefoon of post, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van dergelijke communicatie door te klikken op de link "uitschrijven" onderaan elke commerciële e-mail en uw voorkeuren bij te werken, of door contact met ons op te nemen via dataprotection@rpminc.com. Sommige rechtsgebieden geven personen het recht om bepaalde informatie op te vragen betreffende onze bekendmaking van Persoonsgegevens aan derden voor hun direct marketing doeleinden. Voor zover het Bedrijf weet, delen wij geen Persoonsgegevens met derden waarvan wij redenen hebben om aan te nemen dat zij deze informatie gebruiken voor hun eigen direct marketing doeleinden.

Het corrigeren van uw informatie. Het nauwkeurig en actueel houden van uw Persoonsgegevens is zeer belangrijk.  Onnauwkeurige of onvolledige informatie kan ons vermogen om u relevante diensten te leveren beïnvloeden.  Laat ons weten welke wijzigingen in uw Persoonsgegevens nodig zijn via dataprotection@rpminc.com.

Toegang tot en overdracht van persoonsgegevens. Sommige wetten inzake gegevensbescherming geven personen het recht op informatie over en toegang tot de Persoonsgegevens die wij over hen hebben verzameld, inclusief de categorieën en specifieke stukken Persoonsgegevens die wij hebben verzameld; de categorieën bronnen waarvan de Persoonsgegevens zijn verzameld; het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen van de Persoonsgegevens; de categorieën derden met wie wij Persoonsgegevens hebben gedeeld, bekendgemaakt of verkocht en het doel daarvoor. Bovendien geven sommige jurisdicties personen het recht om het Bedrijf te verzoeken Persoonsgegevens in bepaalde vormen en formaten over te dragen, voor zover dit mogelijk is.

Wissen en wissen van Persoonsgegevens.  Sommige wetten inzake gegevensbescherming geven personen het recht om ons (en elke toepasselijke dienstverlener of verwerker die namens ons handelt) te verzoeken uw Persoonsgegevens in ons bezit, bewaring of beheer te wissen/verwijderen.

Bezwaar maken tegen verwerking. Sommige gegevensbeschermingswetten geven personen het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop het Bedrijf bepaalde soorten Verwerking van uw Persoonsgegevens uitvoert, inclusief wanneer wij ons beroepen op een legitiem zakelijk belang voor een dergelijke Verwerking of het uitvoeren van direct marketing.

Beperking van de verwerking. U kunt het recht hebben ons te verzoeken onze Verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld in omstandigheden waarin de juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwist.

Do Not Track-signalen. Sommige webbrowsers kunnen "do-not-track"-signalen doorgeven aan websites waarmee de gebruiker communiceert. Vanwege verschillen in de manier waarop webbrowsers deze functie opnemen en activeren, is het niet altijd duidelijk of gebruikers willen dat deze signalen worden verzonden, of dat zij zich er zelfs van bewust zijn. Wij ondernemen momenteel geen actie naar aanleiding van deze signalen.

Antidiscriminatie. Sommige wetten inzake gegevensbescherming bepalen dat het organisaties verboden is personen te discrimineren omdat zij hun privacy rechten uitoefenen.  Het bedrijf is onder geen beding van plan om personen te discrimineren, om welke reden dan ook, ook niet voor het uitoefenen van een recht op gegevensbescherming. 

Personen met een handicap. De Onderneming streeft ernaar dat iedereen toegang heeft tot informatie over onze producten en diensten, inclusief dit Beleid. Neem contact met ons op als u dit beleid in een ander formaat wilt ontvangen en wij zullen commercieel redelijke maatregelen nemen om aan uw behoeften te voldoen.

Klachten. Sommige wetten inzake gegevensbescherming geven personen het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van een organisatie bij de overheid of regelgevende instanties.  Personen in de EER hebben bijvoorbeeld het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan een lijst kan worden geraadpleegd op: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Persoonsgegevens van kinderen

De Website en diensten zijn niet bedoeld voor "kinderen", die binnen de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming anders kunnen worden gedefinieerd. Wij verwerken niet bewust informatie van kinderen onder de zestien (16) jaar zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden en het is u hierbij verboden het Bedrijf dergelijke informatie te verstrekken.  In een geval waarin dergelijke informatie wordt verzameld, zou dit puur toevallig en onbedoeld zijn. Door onze Website te gebruiken of ons anderszins Persoonsgegevens te verstrekken, verklaart u hierbij dat u ouder bent dan zestien (16) jaar en dat de Persoonsgegevens geen betrekking hebben op personen jonger dan zestien (16) jaar.

Biometrische gegevens

Waar toegestaan door de wet en in bepaalde beperkte omstandigheden kan het bedrijf biometrische gegevens en andere biometrische identificatiemiddelen verzamelen met betrekking tot onze klanten, leveranciers, dienstverleners, werknemers, tijdelijke werknemers, contractanten of agenten, bijvoorbeeld tijdens een pandemie of andere gezondheid gerelateerde noodsituaties. Het bedrijf kan camera's, kiosken en soortgelijke apparaten gebruiken om informatie te verzamelen, te bewaren en te gebruiken die is afgeleid van het scannen van iemands gezichtsgeometrie (d.w.z. biometrische identificatiemiddelen) om temperatuur controle te vergemakkelijken als onderdeel van de gezondheids- en veiligheidscontroleprogramma's van het bedrijf, en voor andere veiligheid gerelateerde doeleinden. In andere omstandigheden kan het bedrijf dezelfde soort gegevens verzamelen van personen die toegang hebben tot gevoelige gebieden van de faciliteiten van het bedrijf of voor andere administratieve (bijv. tijdregistratie) of beveiligingsfuncties en -doeleinden.  Het bedrijf zal dergelijke biometrische kenmerken niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan, maar in geen geval langer dan één (1) jaar na de laatste interactie van de betreffende persoon met het bedrijf. Het bedrijf zal protocollen invoeren en handhaven voor de beveiliging en permanente vernietiging of verwijdering van biometrische identificatiemiddelen op een manier die voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en die dergelijke gegevens en identificatiemiddelen onleesbaar maakt, zodat er geen mogelijkheid is voor hergebruik of her identificatie. Behoudens andersluidende wetgeving kan het bedrijf biometrische kenmerken bekendmaken en verspreiden aan derden op dezelfde wijze als het persoonsgegevens kan bekendmaken en verspreiden aan derden in overeenstemming met dit privacy beleid.

Informatie over niet-persoonlijke gegevens & cookies

Niet-persoonlijke gegevens zijn gegevens die u niet direct of indirect als individu identificeren. De Onderneming kan, direct of via derden, automatisch bepaalde soorten Niet-persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u de Website van de Onderneming gebruikt. Wij kunnen ook Niet-persoonsgegevens verzamelen die u vrijwillig verstrekt, zoals informatie in antwoord op een vragenlijst of enquête.

Wij kunnen Niet-persoonsgegevens delen met andere derden die hierboven niet zijn beschreven. Wanneer wij dit doen, kunnen wij de informatie aggregeren of de-identificeren, zodat een derde partij de gegevens waarschijnlijk niet kan koppelen aan u, uw huishouden, uw computer of uw apparaat. Aggregatie betekent dat wij de Niet-persoonsgegevens van talrijke personen samenvoegen zodat de gegevens geen betrekking hebben op één persoon. De-identificatie betekent dat wij proberen bepaalde gegevens die kunnen worden gebruikt om gegevens aan een bepaalde persoon te koppelen, te verwijderen of te wijzigen.

Met uitzondering van de Persoonsgegevens die het Bedrijf van u kan verzamelen zoals beschreven in dit Beleid, wordt al het materiaal, alle informatie of andere communicatie die u verzendt, uploadt of plaatst op de Website of e-mailt naar het Bedrijf ("Mededelingen") beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Het Bedrijf is niet verplicht de vertrouwelijkheid te bewaren of zich te onthouden van het openbaar maken van Mededelingen. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor en is vrij om de Mededelingen en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tests, product ideeën, suggesties of verbeteringen, alsmede alles wat daarin is opgenomen te kopiëren, bekend te maken, te verspreiden, op te nemen en anderszins te gebruiken voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden.

In het algemeen kunt u de Website bezoeken zonder het Bedrijf te vertellen wie u bent en zonder Persoonsgegevens over uzelf te verstrekken.  Het Bedrijf en bedrijven die diensten verlenen aan of namens het Bedrijf kunnen echter verschillende technologieën gebruiken, zoals cookies en web beacons (1x1 pixels), om niet-persoonlijke gegevens te verzamelen die als gevolg van uw bezoek kunnen worden waargenomen. Wij zullen u uitdrukkelijk om toestemming vragen voor het gebruik van cookies op onze Website.  Cookies worden gebruikt om algemene gebruiks- en volumestatistieken te verzamelen.  U kunt het gebruik van cookies via uw browser regelen (ga naar www.aboutcookies.org voor meer informatie); als u echter cookies weigert, kan uw mogelijkheid om onze Website te gebruiken gedeeltelijk of geheel worden beperkt.  Naast het gebruik van cookies gebruiken wij Google Analytics om trends te analyseren, de Website te beheren, bewegingen op de Website te volgen en demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel.  Als u wilt voorkomen dat Google Analytics op alle websites wordt gevolgd, gaat u naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  Wij gebruiken ook tools van Addthis.com, en u kunt meer informatie krijgen over het cookie- en privacy beleid op https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html. Zij kunnen ook niet-persoonlijke gegevens afkomstig van onze reclamecampagnes gebruiken en openbaar maken voor rapportagedoeleinden, voor het plannen en optimaliseren van de levering van inhoud en, uiteraard, kunnen zij dit doen als zij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het Bedrijf mag alle informatie die via zijn Website is verkregen gebruiken voor elk legaal doel, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, gebruiken en beschikbaar stellen aan derden (gratis of tegen betaling) van geaggregeerde informatie over trends, producten, veiligheids-/privacy patronen en onderzoek, het bijhouden en rapporteren van interne gegevens, het meten en rapporteren van leren, prestaties en andere statistische informatie over elk aspect van de Website, behalve dat het Bedrijf geen geaggregeerde gegevens zal rapporteren op een manier die het redelijkerwijs mogelijk maakt dergelijke informatie te identificeren met een gebruiker. 

Functies voor sociale media

Onze Website kan ook functies voor sociale media of lead generation bevatten, zoals Facebook- of Twitter-knoppen en widgets, zoals de knop "deel dit".  Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, de pagina die u op onze Website bezoekt en een cookie instellen om de functie goed te laten functioneren.  Functies en widgets voor sociale media en lead generation kunnen door een derde partij worden gehost.  Uw interacties met deze functies en widgets vallen onder het privacybeleid van het bedrijf dat ze aanbiedt. Ga voor meer informatie naar een van de volgende http://www.aboutads.info/choices/, http://optout.networkadvertising.org of http://www.youronlinechoices.eu.

Vragen en klachten

Als u een probleem of klacht hebt over de manier waarop het bedrijf uw persoonsgegevens heeft gebruikt, of als u uw rechten op het gebied van gegevensbescherming die u volgens de wet geniet, wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen op een van de volgende adressen: dataprotection@rpminc.com, https://rpminc.com/contact/, of op 1 (800) 776-4488.

Wijzigingen in dit beleid

Wij behouden ons het recht voor om dit beleid te allen tijde te wijzigen of aan te passen door het herziene beleid op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om het Beleid elke keer dat u informatie aan ons verstrekt of een bestelling plaatst door te nemen.

Definities

Gegevensbeheerder:  Een partij die het doel en de middelen van de gegevensverwerking vaststelt.
Gegevensbeschermingsautoriteit: De relevante toezichthoudende autoriteit met verantwoordelijkheid voor privacy- of gegevensbeschermingszaken in het rechtsgebied van de Onderneming en/of gelieerde onderneming.

Europese Economische Ruimte (EER): De EER omvat alle lidstaten van de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.  In het kader van dit beleid omvat de EER ook het Verenigd Koninkrijk indien dit land de Europese Unie verlaat.


Persoonsgegevens: Informatie die onderworpen is aan een toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon en die namen, adressen, e-mailadressen, sollicitaties, informatie over gebruikersaccounts, correspondentie, informatie over surfen op het web (bijvoorbeeld gegevens in verband met een bepaalde cookie) en IP-adressen kan omvatten, wanneer dergelijke informatie aan een persoon kan worden gekoppeld. 

Verwerking: Alles doen met Persoonsgegevens; dit omvat het verzamelen, opslaan, raadplegen, combineren met andere gegevens, delen met een derde partij of zelfs verwijderen.

Laatst bijgewerkt op 8 september 2020.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
van de besloten vennootschap Tremco CPG Netherlands B.V.
gevestigd en kantoorhoudende te Arkel, Nederland


Versie 01042019


Artikel 1 Definities
Verkoper : Tremco CPG Netherlands B.V.,
de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
Koper : de wederpartij van Verkoper, de afnemer, de opdrachtgever;
Overeenkomst : de overeenkomst tussen Verkoper en Koper inclusief deze algemene voorwaarden.


Artikel 2 Algemeen
1. Alle Verkopers aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Verkoper overeengekomen te worden.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Verkoper en Koper.
Indien Verkoper met Koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
4. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden onverbindend, nietig of vernietigd is of wordt, blijven de overige
bepalingen onverminderd van kracht. De onverbindende, nietige of vernietigde bepaling wordt in zulk geval
vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige.


Artikel 3 Aanbiedingen
1. Alle door Verkoper gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en binden Verkoper niet, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde eigendom van Verkoper en moeten op eerste verzoek franco aan hem worden teruggezonden. Zij mogen zonder Verkopers toestemming niet vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Verkoper niet tot acceptatie van een order.
4. Verkoper behoudt zich het recht voor om orders zonder opgaaf van redenen te weigeren, onder andere in het geval dat Koper onvoldoende kredietwaardig blijkt.
5. De in catalogi, prijslijsten of bij de offerte behorende documenten inbegrepen informatie, tekeningen en afbeeldingen zijn gebaseerd op hetgeen in de branche gebruikelijk is. Gebruikelijke handels- en materiaal-afwijkingen betreffende de kwaliteit, uitvoering en kleur, blijven voorbehouden als het door omstandigheden betreffende de grondstof of uit technische redenen onvermijdbaar is. Voor de nakoming van specifieke gewichten en maten wordt geen garantie gegeven. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegelaten met dien verstande dat Verkoper bevoegd, doch niet verplicht is de prijs in relatie met de afwijking aan te passen.


Artikel 4 Overeenkomst
1. De opdrachtbevestiging van Verkoper wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Koper daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden Verkoper slechts indien deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Elke overeenkomst wordt van Verkopers zijde aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Koper – uitsluitend ter beoordeling van Verkoper - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst.
5. Verkoper is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Koper zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.
6. Voorts is Verkoper bevoegd om ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en na overleg met Koper, derden in te schakelen, waarvan de kosten aan Koper zullen worden doorberekend. Verkoper is bevoegd namens of ten laste van Koper aansprakelijkheidsbeperkingen van zodanige derden te aanvaarden.
7. Koper is gehouden Verkoper tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst.


Artikel 5 Prijzen
1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Verkoper:
- gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
- exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
- exclusief de kosten van verpakkingen (speciale lucht- en/of zeevrachtverpakking); in- en uitlading, vervoer
en verzekering;
- in euro’s;
2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Verkoper gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.


Artikel 6 Levering
1. Levering geschiedt zoals klantspecifiek is afgesproken tenzij Verkoper een andere plaats en/of wijze van aflevering bepaalt. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Verkoper met Koper schriftelijk is overeengekomen.
2. Koper is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Verkoper dat de zaken tot zijn beschikking staan.
3. Eventueel geconstateerde tekorten en/of beschadigingen van/aan het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient Koper op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden en door de vervoerder te laten bevestigen, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
4. Verkoper is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke hij afzonderlijk kan factureren.
5. Indien Verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertermijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.
6. Indien Verkoper gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertermijn aan nadat Koper deze gegevens aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld.
7. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertermijn door Koper niet zijn afgenomen, staan zij tot zijn beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na verloop van 30 dagen is Verkoper bevoegd vrij over de zaken te beschikken waarbij de verplichting tot betaling van de koopprijs en dergelijke door Koper onverminderd blijft bestaan.
8. Indien gekocht is op afroep, is Koper verplicht de gekochte zaken binnen de gestelde tijd af te roepen. Indien na afloop van de termijn de zaken niet zijn afgeroepen, is Verkoper gerechtigd de niet afgeroepen zaken zondermeer aan Koper te leveren.


Artikel 7 Transport/risico
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop de producten aan Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derde worden gebracht.
2. Indien Verkoper voor transport of opslag van de producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van Koper.
3. Wanneer Koper aan Verkoper geen nadere aanwijzingen heeft gegeven, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, door Verkoper bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt Koper alle risico in deze op zich, inclusief voor schuld of nalatigheid van de vervoerder.
4. Eventuele specifieke wensen van Koper inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien Koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
5. Verkoper is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer Verkoper een dergelijke vergoeding in rekening brengt, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.


Artikel 8 Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden en bij de uitvoering van de Overeenkomst verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen zoals files, stroom-/computerstoringen, import- en exportbelemmeringen, natuurgeweld, ziekte van personeel en stagnatie in levering door toeleveranciers, doch waardoor Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Verkoper of toeleveranciers worden daaronder begrepen.
2. Indien naar Verkopers oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft hij het recht de uitvoering van de Overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
3. Is naar Verkopers oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan heeft hij het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, ook niet als Verkoper als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
4. Verkoper is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.


Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien Verkoper aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal dat deel van het factuurbedrag dat gemoeid is met dat onderdeel van de uitvoering van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. In enig geval waarin de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbepaling geen stand zou houden, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot € 50.000 óf, indien dat hoger is, het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Verkoper wordt uitbetaald.
3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door Koper of een derde.
5. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of aanwijzing van Verkoper, of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is Verkoper nimmer aansprakelijk.
6. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Verkoper steeds de bedoeling van Koper als leidraad en uitgangspunt neemt.
7. Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van enig ander handelen of nalaten van Koper.
8. Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan Koper Verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade.
9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper of haar leidinggevend medewerker.


Artikel 10 Reclames
1. Eventuele reclames worden door Verkoper slechts in behandeling genomen indien zij Verkoper rechtstreeks binnen 10 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Koper is verplicht Verkoper in de gelegenheid te stellen de eventuele gebreken op te nemen.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de afleveringsdatum, tenzij de aard van de goederen een kortere reclametermijn met zich meebrengt.
3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt Koper geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames door Verkoper niet meer in behandeling genomen.
4. Koper dient Verkoper op eerste verzoek in staat te stellen het verkochte te inspecteren op de juistheid van de klacht.
5. Indien de reclame door Verkoper gegrond wordt bevonden, is hij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
6. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.
7. Wenst Koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking middels een retourformulier.
8. Verkoper kan verlangen dat de klachten omtrent de deugdelijkheid van de geleverde zaken door Koper door middel van een onafhankelijke deskundige schriftelijk worden aangetoond, eventueel met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel.


Artikel 11 Productgarantie
1. Verkoper garandeert de afwezigheid van fabrieksfouten in geleverde producten voor een periode van 5 jaar na levering. Deze garantie bestaat in beginsel uit kosteloze vervanging van de geleverde defectieve producten. Buiten garantie vallen alle zaken die door Koper of een derde zijn veranderd, gewijzigd, verwerkt of bewerkt.
2. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door Verkoper niet langer garantie verleend, dan deze derde-leverancier aan Verkoper verleent.
3. De garantie vervalt, indien door Koper en/of door hem ingeschakelde derden, op oneigenlijk, onzorgvuldige of ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
4. Voldoet Koper niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is Verkoper niet gehouden tot garantieverlening, zolang die situatie voortduurt.


Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
1. Geleverde zaken blijven Verkopers eigendom, tot het moment waarop al zijn krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door Koper zijn betaald.
2. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van Koper, of overlijden wanneer Koper een natuurlijk persoon is, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Ontbinding en terugvordering laten Verkopers recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Verkoper op Koper direct en volledig opeisbaar zijn.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
4. Koper is verplicht alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als eigendom van Verkoper te bewaren en te verzekeren tegen nieuwwaarde tegen alle gangbare risico’s. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan Verkoper.
5. Verkoper is te allen tijde gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij Koper of zijn houders weg te (doen) halen, indien Koper zijn verplichtingen jegens Verkoper niet correct nakomt. Koper zal op eerste verzoek van Verkoper in deze alle nodige medewerking en toegang verschaffen. Teruggenomen zaken zullen op basis van de dagwaarde worden gecrediteerd, onder aftrek van de door Verkoper gemaakte terugnamekosten.
6. De zaken kunnen door Koper in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.


Artikel 13 Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door Verkoper aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op Verkopers bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalings-verplichting niet op.
2. Alle door Koper verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Verkoper gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
3. Wanneer Koper ten behoeve van de betaling van Verkopers facturen een incassomachtiging heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd, is Koper gehouden het betrokken factuurbedrag terstond op andere wijze aan Verkoper te voldoen.
4. Ingeval Koper:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden,
c. enige uit kracht der wet, de Overeenkomst of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, of een wijziging in de zeggenschap van Koper, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft Verkoper door het enkel plaatshebben van een van de genoemde omstandigheden het recht, hetzij de Overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door Koper terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd Verkopers recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.


Artikel 14 Rente en kosten
1. Indien Koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente of de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Koper. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door Koper verschuldigde bedrag.


Artikel 15 Intellectueel eigendom
1. Indien op zaken als modellen, tekeningen, ontwerpen of adviezen, welke bij de voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst door of namens Verkoper zijn vervaardigd, intellectuele of industriële eigendomsrechten krachtens de wet rusten, komen deze rechten Verkoper onverminderd toe.
2. Koper garandeert Verkoper te allen tijde dat het gebruik van door Koper verstrekte gegevens of anderszins, Verkoper niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart Koper Verkoper volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens Verkoper geldend zouden mogen maken wegens schending van deze garantie.


Artikel 16 Toepasselijk recht
Op al Verkopers aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.


Artikel 17 Geschillen
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering zullen worden beslecht door de rechter te Rotterdam. Niettemin heeft Verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Verkoper is gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval hij Koper daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. Indien Koper een consument is, heeft hij gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage, zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus, dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen,  zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

IMPRINT

Alle rechten van de Tremco CPG Netherlands B.V. websites blijven voorbehouden. Niet-geautoriseerd kopiëren en gebruik van inhoud en afbeeldingen is verboden.

De inhoud van de Tremco CPG Netherlands B.V. websites is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het kopiëren, verveelvoudigen of veranderen van de Tremco CPG Netherlands B.V. online shop is verboden. Tremco CPG Netherlands B.V.is niet aansprakelijk voor de toegangsmogelijkheid of toegankelijkheid en wijze van de presentatie. Tremco CPG Netherlands B.V.is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aan de website van Tremco CPG Netherlands B.V. gelinkte pagina's. Het getoonde product- en dienstenaanbod en de technische gegevens voldoen aan de huidige stand in Duitsland, veranderingen en vergissingen voorbehouden.

INHOUDSAANSPRAKELIJKHEID

De inhoud van onze sites zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen garantie afgeven. Als dienstenaanbieder zijn wij volgens § 7 lid 1 TMG voor eigen inhoud van deze sites naar algemene wetten verantwoordelijk. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstenaanbieder niet verplicht toegezonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of te onderzoeken of deze in strijd zijn met de wet. Verplichtingen om gebruikte informatie te verwijderen of te blokkeren naar algemene wetten blijven van kracht. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter eerst vanaf het tijdpunt ter kennisname van een concrete schending van het recht mogelijk. Bij het bekend worden van wetsovertredingen zullen wij de inhoud direct verwijderen.

LINKAANSPRAKELIJKHEID

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, waar wij op de inhoud geen enkel invloed hebben. Om die reden kunnen wij geen enkele verantwoording nemen voor de inhoud van deze websites. Voor de inhoud van de gelinkte sites is altijd de aanbieder of de uitvoerder van de desbetreffende site verantwoordelijk. De gelinkte sites zijn op het moment van de verlinking op mogelijke schendingen van het recht getoetst. Onrechtmatigheden van de inhoud waren op dat moment niet aanwijsbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte sites is echter zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding niet uitvoerbaar. Bij het bekend worden van wetsovertredingen zullen wij de desbetreffende links direct verwijderen.

AUTEURSRECHT

De door de sitebeheerder vervaardigde inhoud en werken van deze sites vallen onder het Duitse auteursrecht. De vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en ieder vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is verboden, tenzij schriftelijke toestemming van de auteur resp. opstellers. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen voor privédoeleinden, niet voor commercieel gebruik, toegestaan. Indien de inhoud op deze site niet door de beheerder werd opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zulks aangeduid. Mocht u desondanks een overtreding van het auteursrecht herkennen, verzoeken wij u om dit aan ons door te geven. Bij het bekend worden van wetsovertredingen zullen wij dergelijke inhoud direct verwijderen.

GEPUBLICEERD DOOR/VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD:

Tremco CPG Netherlands B.V.

Adres: Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel

Provincie: Zuid-Holland

Telefoon: 0183 568 019

www.cpg-europe.com

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN
van de besloten vennootschap Tremco CPG Netherlands B.V.
gevestigd en kantoorhoudende te Arkel, Nederland


Versie 01042019


Artikel 1 Definities
Verkoper : Tremco CPG Netherlands B.V.,
de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
Koper : de wederpartij van Verkoper, de afnemer, de opdrachtgever;
Overeenkomst : de overeenkomst tussen Verkoper en Koper inclusief deze algemene voorwaarden.


Artikel 2 Algemeen
1. Alle Verkopers aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Verkoper overeengekomen te worden.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Verkoper en Koper.
Indien Verkoper met Koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
4. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden onverbindend, nietig of vernietigd is of wordt, blijven de overige
bepalingen onverminderd van kracht. De onverbindende, nietige of vernietigde bepaling wordt in zulk geval
vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige.


Artikel 3 Aanbiedingen
1. Alle door Verkoper gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en binden Verkoper niet, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde eigendom van Verkoper en moeten op eerste verzoek franco aan hem worden teruggezonden. Zij mogen zonder Verkopers toestemming niet vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Verkoper niet tot acceptatie van een order.
4. Verkoper behoudt zich het recht voor om orders zonder opgaaf van redenen te weigeren, onder andere in het geval dat Koper onvoldoende kredietwaardig blijkt.
5. De in catalogi, prijslijsten of bij de offerte behorende documenten inbegrepen informatie, tekeningen en afbeeldingen zijn gebaseerd op hetgeen in de branche gebruikelijk is. Gebruikelijke handels- en materiaal-afwijkingen betreffende de kwaliteit, uitvoering en kleur, blijven voorbehouden als het door omstandigheden betreffende de grondstof of uit technische redenen onvermijdbaar is. Voor de nakoming van specifieke gewichten en maten wordt geen garantie gegeven. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegelaten met dien verstande dat Verkoper bevoegd, doch niet verplicht is de prijs in relatie met de afwijking aan te passen.


Artikel 4 Overeenkomst
1. De opdrachtbevestiging van Verkoper wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Koper daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden Verkoper slechts indien deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Elke overeenkomst wordt van Verkopers zijde aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Koper – uitsluitend ter beoordeling van Verkoper - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst.
5. Verkoper is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Koper zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.
6. Voorts is Verkoper bevoegd om ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en na overleg met Koper, derden in te schakelen, waarvan de kosten aan Koper zullen worden doorberekend. Verkoper is bevoegd namens of ten laste van Koper aansprakelijkheidsbeperkingen van zodanige derden te aanvaarden.
7. Koper is gehouden Verkoper tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst.


Artikel 5 Prijzen
1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Verkoper:
- gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
- exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
- exclusief de kosten van verpakkingen (speciale lucht- en/of zeevrachtverpakking); in- en uitlading, vervoer
en verzekering;
- in euro’s;
2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Verkoper gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.


Artikel 6 Levering
1. Levering geschiedt zoals klantspecifiek is afgesproken tenzij Verkoper een andere plaats en/of wijze van aflevering bepaalt. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Verkoper met Koper schriftelijk is overeengekomen.
2. Koper is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Verkoper dat de zaken tot zijn beschikking staan.
3. Eventueel geconstateerde tekorten en/of beschadigingen van/aan het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient Koper op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden en door de vervoerder te laten bevestigen, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
4. Verkoper is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke hij afzonderlijk kan factureren.
5. Indien Verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertermijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.
6. Indien Verkoper gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertermijn aan nadat Koper deze gegevens aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld.
7. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertermijn door Koper niet zijn afgenomen, staan zij tot zijn beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na verloop van 30 dagen is Verkoper bevoegd vrij over de zaken te beschikken waarbij de verplichting tot betaling van de koopprijs en dergelijke door Koper onverminderd blijft bestaan.
8. Indien gekocht is op afroep, is Koper verplicht de gekochte zaken binnen de gestelde tijd af te roepen. Indien na afloop van de termijn de zaken niet zijn afgeroepen, is Verkoper gerechtigd de niet afgeroepen zaken zondermeer aan Koper te leveren.


Artikel 7 Transport/risico
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop de producten aan Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derde worden gebracht.
2. Indien Verkoper voor transport of opslag van de producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van Koper.
3. Wanneer Koper aan Verkoper geen nadere aanwijzingen heeft gegeven, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, door Verkoper bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt Koper alle risico in deze op zich, inclusief voor schuld of nalatigheid van de vervoerder.
4. Eventuele specifieke wensen van Koper inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien Koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
5. Verkoper is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer Verkoper een dergelijke vergoeding in rekening brengt, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.


Artikel 8 Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden en bij de uitvoering van de Overeenkomst verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen zoals files, stroom-/computerstoringen, import- en exportbelemmeringen, natuurgeweld, ziekte van personeel en stagnatie in levering door toeleveranciers, doch waardoor Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Verkoper of toeleveranciers worden daaronder begrepen.
2. Indien naar Verkopers oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft hij het recht de uitvoering van de Overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
3. Is naar Verkopers oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan heeft hij het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, ook niet als Verkoper als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
4. Verkoper is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.


Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien Verkoper aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal dat deel van het factuurbedrag dat gemoeid is met dat onderdeel van de uitvoering van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. In enig geval waarin de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbepaling geen stand zou houden, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot € 50.000 óf, indien dat hoger is, het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Verkoper wordt uitbetaald.
3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door Koper of een derde.
5. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of aanwijzing van Verkoper, of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is Verkoper nimmer aansprakelijk.
6. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Verkoper steeds de bedoeling van Koper als leidraad en uitgangspunt neemt.
7. Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van enig ander handelen of nalaten van Koper.
8. Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan Koper Verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade.
9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper of haar leidinggevend medewerker.


Artikel 10 Reclames
1. Eventuele reclames worden door Verkoper slechts in behandeling genomen indien zij Verkoper rechtstreeks binnen 10 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Koper is verplicht Verkoper in de gelegenheid te stellen de eventuele gebreken op te nemen.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de afleveringsdatum, tenzij de aard van de goederen een kortere reclametermijn met zich meebrengt.
3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt Koper geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames door Verkoper niet meer in behandeling genomen.
4. Koper dient Verkoper op eerste verzoek in staat te stellen het verkochte te inspecteren op de juistheid van de klacht.
5. Indien de reclame door Verkoper gegrond wordt bevonden, is hij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
6. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.
7. Wenst Koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking middels een retourformulier.
8. Verkoper kan verlangen dat de klachten omtrent de deugdelijkheid van de geleverde zaken door Koper door middel van een onafhankelijke deskundige schriftelijk worden aangetoond, eventueel met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel.


Artikel 11 Productgarantie
1. Verkoper garandeert de afwezigheid van fabrieksfouten in geleverde producten voor een periode van 5 jaar na levering. Deze garantie bestaat in beginsel uit kosteloze vervanging van de geleverde defectieve producten. Buiten garantie vallen alle zaken die door Koper of een derde zijn veranderd, gewijzigd, verwerkt of bewerkt.
2. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door Verkoper niet langer garantie verleend, dan deze derde-leverancier aan Verkoper verleent.
3. De garantie vervalt, indien door Koper en/of door hem ingeschakelde derden, op oneigenlijk, onzorgvuldige of ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
4. Voldoet Koper niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is Verkoper niet gehouden tot garantieverlening, zolang die situatie voortduurt.


Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
1. Geleverde zaken blijven Verkopers eigendom, tot het moment waarop al zijn krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door Koper zijn betaald.
2. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van Koper, of overlijden wanneer Koper een natuurlijk persoon is, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Ontbinding en terugvordering laten Verkopers recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Verkoper op Koper direct en volledig opeisbaar zijn.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
4. Koper is verplicht alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als eigendom van Verkoper te bewaren en te verzekeren tegen nieuwwaarde tegen alle gangbare risico’s. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan Verkoper.
5. Verkoper is te allen tijde gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij Koper of zijn houders weg te (doen) halen, indien Koper zijn verplichtingen jegens Verkoper niet correct nakomt. Koper zal op eerste verzoek van Verkoper in deze alle nodige medewerking en toegang verschaffen. Teruggenomen zaken zullen op basis van de dagwaarde worden gecrediteerd, onder aftrek van de door Verkoper gemaakte terugnamekosten.
6. De zaken kunnen door Koper in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.


Artikel 13 Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door Verkoper aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op Verkopers bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalings-verplichting niet op.
2. Alle door Koper verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Verkoper gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
3. Wanneer Koper ten behoeve van de betaling van Verkopers facturen een incassomachtiging heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd, is Koper gehouden het betrokken factuurbedrag terstond op andere wijze aan Verkoper te voldoen.
4. Ingeval Koper:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden,
c. enige uit kracht der wet, de Overeenkomst of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, of een wijziging in de zeggenschap van Koper, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft Verkoper door het enkel plaatshebben van een van de genoemde omstandigheden het recht, hetzij de Overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door Koper terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd Verkopers recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.


Artikel 14 Rente en kosten
1. Indien Koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente of de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Koper. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door Koper verschuldigde bedrag.


Artikel 15 Intellectueel eigendom
1. Indien op zaken als modellen, tekeningen, ontwerpen of adviezen, welke bij de voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst door of namens Verkoper zijn vervaardigd, intellectuele of industriële eigendomsrechten krachtens de wet rusten, komen deze rechten Verkoper onverminderd toe.
2. Koper garandeert Verkoper te allen tijde dat het gebruik van door Koper verstrekte gegevens of anderszins, Verkoper niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart Koper Verkoper volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens Verkoper geldend zouden mogen maken wegens schending van deze garantie.


Artikel 16 Toepasselijk recht
Op al Verkopers aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.


Artikel 17 Geschillen
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering zullen worden beslecht door de rechter te Rotterdam. Niettemin heeft Verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Verkoper is gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval hij Koper daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. Indien Koper een consument is, heeft hij gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage, zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus, dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen,  zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

COOKIEBELEID

RPM International Inc.

Cookie Policy

Last Updated: April 17, 2023

RPM International Inc. (the “Company”) owns, licenses, and operates certain websites, online tools, applications, and platforms (each a “Site”) that are primarily designed to sell and provide specialty coatings, sealants, building materials and related services (collectively, the “Services”). This Cookie Policy explains our use of “cookies” and other tracking technologies, including, but not limited to, web beacons, pixels, clear gifs, and other similar technologies (collectively, “Cookies and Other Tracking Technologies”) that are employed on our Sites.

PLEASE READ THIS COOKIE POLICY CAREFULLY AS IT DESCRIBES YOUR RIGHTS, RESPONSIBILITIES, AND LIABILITIES. BY ACCESSING OR USING THE SITE, YOU ARE CONSENTING TO THE TERMS OF THIS COOKIE POLICY AND THE COMPANY’S TERMS OF USE AND PRIVACY POLICY.

TO PREVENT THE COMPANY FROM USING CERTAIN COOKIES AND OTHER ONLINE TRACKING TECHNOLOGIES, YOU CAN CHANGE YOUR BROWSER SETTINGS IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS BELOW OR BY USING OUR COOKIE PREFERENCE CENTER LOCATED ON OUR SITES.

1. WHAT ARE COOKIES AND OTHER ONLINE TRACKING TECHNOLOGIES?

Cookies are small files that are downloaded to your device when you visit a website. The cookie then sends information back to the originating website on each subsequent visit, or to another website that recognizes that cookie. Other types of tracking technologies work similarly to cookies and place small data files on your devices or monitor your website activity to enable us to collect information about how you use our Sites. Accordingly, Cookies and Other Tracking Technologies allow our Sites to recognize your device and track your activities and preferences, thereby allowing you to navigate between pages efficiently and to generally improve your experience. The information provided below about cookies also applies to the other tracking technologies referenced above (i.e., web beacons, pixels, clear gifs, and other similar technologies). You can find more information about cookies at www.allaboutcookies.org.

Cookies are often categorized by function. We use four types of cookies by function on our Sites:

NameDescription
Essential (or Necessary) Cookies

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off on our Sites. They are typically set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the Site will not work as a result.

Analytical/Performance Cookies

These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site and will not be able to monitor its performance.

Functional Cookies

These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. For example, within our Sites, these cookies remember users’ language preferences. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages.  If you do not allow these cookies, then some or all of these services may not function properly.

Targeting/Advertising Cookies

These cookies are used to deliver advertisements relevant to a specific user of the Sites. They remember that a user has visited a website and share this information with other organizations such as advertising vendors. These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Cookies can also be categorized by how long they remain on your device and by who puts the cookie there. There are four broad categories of duration and placement cookies that we use on the Sites:

NameDescription
Persistent CookiesPersistent cookies remain on your device until deleted manually or automatically.
Session Cookies

Session cookies remain on your device until you close your browser, at which time they are automatically deleted.

First-Party Cookies

These cookies are placed by the party operating the website or service. For example, any cookies we place on your computer from our Sites are first-party cookies.

Third-Party CookiesThese cookies are placed on a website or service by a party that does not own or operate the Site.

2. HOW DO OUR SITES USE COOKIES AND OTHER TRACKING TECHNOLOGIES?

We use Cookies and Other Tracking Technologies to identify you and your interests, to remember your preferences, to facilitate our marketing, and to track your use of our Sites. We also use Cookies and Other Tracking Technologies to control access to certain content on our Sites, to protect the integrity and security of the Sites, to process any requests that you make of us, and as otherwise set forth herein and in the Company’s Privacy Policy. To administer our Sites and for research purposes, the Company may, from time to time, contract with third-party service providers to track and analyze statistical usage and volume information from our Sites. These third-party service providers use persistent cookies to help us improve the user experience, manage the content on our Sites, and analyze how users navigate and utilize the Sites. The Cookies and Other Tracking Technologies we use on https://www.rpminc.com/ are as follows:

CookieTypeDescriptionDuration
  cf_bmFunctionalThis cookie, set by Cloudflare, is used to support Cloudflare Bot Management.30 minutes
_ga_W94634ZZJ1AnalyticsThis cookie is installed by Google Analytics.2 years
_gaAnalytics

The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.

2 years
_gidAnalytics

Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.

1 day
_gat_gtag_UA_5075032 4_1AnalyticsSet by Google to distinguish users.1 minute
  uxq412  id.397fFunctionalSet by Q4 to maintain investor information from 3rd party site.2 years
  uxq412  ses.397fFunctionalSet by Q4 to maintain investor information from 3rd party site.

30 minutes

spAdvertisement

This cookie is set by the host c.jabmo.app. This cookie is used to serve the content based on user interest and improve content creation.

1 year

Google Ads and AnalyticsWe use “Google Analytics” to collect information about the use of our Sites. Google Analytics collects information such as how often users visit the Sites, what pages they visit when they do so, and what other sites they used prior to coming to the Sites. We use the information we get from Google Analytics only to improve our Sites. Google Analytics collects only the IP address assigned to your device on the date you visit our Sites rather than your name or other personal information. We do not combine the information collected through the use of Google Analytics with other personal information. Although Google Analytics plants a cookie on your web browser to identify you as a unique user the next time you visit our Sites, the cookie cannot be used by anyone but Google. Google’s ability to use and share information collected by Google Analytics about your visits to our Sites is restricted by the Google Analytics Terms of Use and the Google Privacy Policy. You can prevent Google Analytics from recognizing you on return visits to the Sites by disabling cookies on your browser or using our Cookie Preference Center. Along with cookies, Google Analytics also uses electronic images known as web beacons (sometimes called single pixel gifs) to compile aggregated statistics to analyze how our Sites are used. You can find additional information on how to install a browser add-on to prevent your data from being used by Google Analytics at tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3. HOW DO WE USE AND SHARE INFORMATION?

The information and data we gather from our Cookies and Other Tracking Technologies will be used, retained, and shared in accordance with this Cookie Policy and the Company’s Privacy Policy.

4. REJECTING COOKIES AND YOUR OPTIONS

TO PREVENT THE COMPANY FROM USING CERTAIN COOKIES AND OTHER ONLINE TRACKING TECHNOLOGIES, YOU CAN CHANGE YOUR BROWSER SETTINGS IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS BELOW OR BY USING OUR COOKIE PREFERENCE CENTER AVAILABLE ON THE FOOTER OF OUR SITE.

You can stop cookies from being downloaded on your device by selecting the appropriate settings on your browser. Most browsers will tell you how to stop accepting new cookies, how to be notified when you receive a new cookie, and how to disable existing cookies. You can find out how to do this for your particular browser by clicking “help” on your browser’s menu or by visiting www.allaboutcookies.org. Please note, however, that without cookies you may not be able to access or take full advantage of the Sites. Most browsers allow users to use a “private mode” by which cookies are deleted after your website visit. Please read the help section of your browser to learn more about how to activate the “private mode.” You could still visit our Sites if your browser is in “private mode”; however, the user experience may not be optimal, and some features may not work.

 • Click here to learn more about the “Private Browsing” setting and managing cookie settings in
 • Click here to learn more about “Incognito” and managing cookie settings in
 • Click here to learn more about “InPrivate” and managing cookie settings in Internet
 • Click here to learn more about “Private Browsing” and managing cookie settings in

If you want to remove previously stored cookies, you can manually delete the cookies at any time. However, this will not prevent the Sites from placing further cookies on your device unless and until you adjust your

browser setting as described above. For more information on how to manually delete cookies, please see https://us.norton.com/blog/how-to/how-to-clear-cookies#.

More Information. You can find more information about cookies, behavioral advertising, and online privacy at www.allaboutcookies.org. For some of our service providers that participate in the Digital Advertising Alliance (DAA), you can exercise your choice to opt out of interest-based advertising at http://optout.aboutads.info. You may also opt out of receiving interest-based ads from many third-party websites and applications through the Network Advertising Initiative’s (NAI) Opt Out Tool, which is available at http://www.networkadvertising.org/choices. Certain types of mobile devices have an identifier that provides organizations with the ability to serve targeted advertising directly to a specific mobile device, and you may (depending on the device) be able to limit advertising, reset the advertising identifier, and turn off your device’s tracking features within your device’s settings. For more information see http://youradchoices.com/appchoices.

5. CALIFORNIA PRIVACY RIGHTS

Data Privacy Rights. Pursuant to the California Consumer Privacy Act of 2018, as amended by the California Privacy Rights Act of 2020 (“CCPA”), California residents are entitled to the following data privacy rights:

 • Right to Know (Specific Pieces of Personal Information). You have the right to know the specific pieces of your personal information that we have collected about you.
 • Right to Know (Categories of Personal Information). You have the right to know (i) the categories of personal information we have collected from you; (ii) the categories of sources from which the personal information is collected; (iii) the categories of your personal information we have sold or disclosed for a business purpose; (iv) the categories of third parties to whom your personal information was sold or disclosed for a business purpose; and (v) the business or commercial purpose for collecting or selling your personal information.
 • Right to Delete. You have the right to request that we delete your personal information that we have collected and retain.
 • Right to Correct. You have the right to request that we correct inaccurate personal information that we have collected and retain.
 • Nondiscrimination. You have the right not to be subject to discrimination for asserting your rights under the CCPA.

Submit a Privacy Request. To submit a privacy request, you may contact us using any of the following means: (email) dataprotection@rpminc.com, (webform) https://rpminc.com/contact/, (telephone) 1 (800) 776-4488, or (mail) RPM International Inc., ATTN: Privacy Request, 2628 Pearl Road, Medina, OH 44256. If you would prefer, you may designate an authorized agent to submit a CCPA privacy request on your behalf. An authorized agent must be registered with the California Secretary of State to conduct business in California.

Privacy Request Verification Process. If you (or your authorized agent) make any request related to your personal information, the Company will ascertain your identity (and the identity of the authorized agent, to the extent applicable) to the degree of certainty required or permitted under the law before addressing your request. In particular, the Company will, to the extent required or permitted by law, require you (or your authorized agent) to verify your request via email, request certain contact information or government identifiers, and we will match at least two pieces of such personal information with data that we have previously collected from you before granting you access to, erasing, or correcting, specific pieces or categories of personal information, or otherwise responding to your request. We may require written documentation that demonstrates a third party is authorized to serve as your agent for the purposes of submitting the requests set forth herein, unless you have provided the authorized agent with power of attorney pursuant to California Probate Code §§ 4121 to 4130. None of the CCPA’s rights are absolute, and such rights are subject to legal and regulatory

exceptions     and     exemptions.     For     more     information     about     the                      CCPA,                        please            see: https://oag.ca.gov/privacy/ccpa.

Opt-Out Rights / Do Not Sell My Personal Information. California residents have the right to opt out of the “sale” of their personal information. However, the Company does not sell your personal information to third parties for profit or monetary or other valuable consideration, and therefore we do not provide opt-out request processes for the sale of personal information (because we do not undertake such activities).

Opt-Out Rights / Do Not Share My Personal Information. California residents have the right to opt out of the “sharing” of their personal information. The Company uses third-party analytical and targeted advertising features on our Site and similar web tools provided by our marketing partners, and such features, tools and marketing relationships involve the disclosure of your personal information to third parties and may constitute the “sharing” of your personal information for CCPA purposes. To opt out of this sharing of your personal information in these circumstances, please click on the Cookie Preference Center link on the footer of the Site to set your cookie preferences. You, or your authorized agent, may also contact us in accordance with the “Contact Us” section listed below.

Children. The Site is not directed at, and should not be used by, minors under the age of eighteen (18), and therefore the Company does not knowingly sell or share the personal information of minors under eighteen (18) years of age.

Limit Use of Sensitive Personal Information. The Company does not use or disclose sensitive personal information for reasons other than those set forth in the CCPA, and therefore we do not provide individuals with the ability to limit how we use or disclose such sensitive personal information.

6. Virginia Privacy Rights

Data Privacy Rights. Pursuant to the Virginia Consumer Data Protection Act, Virginia residents are entitled to certain data privacy rights:

 • To confirm whether or not the Company is processing your personal information, and to access such personal information.
 • To request the Company correct inaccuracies in your personal information, taking into account the nature of the personal information and the purposes of the processing of the personal
 • To request the Company delete your personal
 • To obtain a copy of the personal information that you previously provided the Company in a portable and, to the extent technically feasible, readily usable format that allows it to be transmitted to another entity without hindrance, where the processing is carried out by automated means.

Submit a Privacy Request. To submit a privacy request, you may contact us using any of the following means: (email) dataprotection@rpminc.com, (webform) https://rpminc.com/contact/, (telephone) 1 (800) 776-4488, or (mail) RPM International Inc., ATTN: Privacy Request, 2628 Pearl Road, Medina, OH 44256.

Privacy Request Verification Process. If you (or your authorized agent) make any request related to your personal information, the Company will ascertain your identity (and the identity of the authorized agent, to the extent applicable) to the degree of certainty required or permitted under the law before addressing your request. In particular, the Company will, to the extent required or permitted by law, require you (or your authorized agent) to verify your request via email, request certain contact

information or government identifiers, and we will match at least two pieces of such personal information with data that we have previously collected from you before granting you access to, erasing, or correcting, specific pieces or categories of personal information, or otherwise responding to your request. None of Virginia’s privacy rights are absolute, and such rights are subject to legal and regulatory exceptions and exemptions. For more information about the Virginia Consumer Protection Act, please see: https://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?211+ful+SB1392ES1.

Privacy Requests Appeals Process. If you would like to appeal a decision the Company has made with respect to your privacy request, please (email) dataprotection@rpminc.com, with the subject line “PRIVACY REQUEST: APPEALS” and describe the nature of your request, and the reason requesting an appellate review.

Opt-Out Rights / The Sale of Personal Information. Virginia residents have the right to opt out of the “sale” of their personal information. However, the Company does not sell your personal information to third parties for or monetary consideration, and therefore we do not provide opt-out request processes for the sale of personal information (because we do not undertake such activities).

Opt-Out Rights / Targeted Advertising. Virginia residents have the right to opt out of having their personal information used for targeted advertising purposes. The Company uses third-party analytical and targeted advertising features on our Site and similar web tools provided by our marketing partners. To opt out of this sharing of your personal information in these circumstances, please click on the Cookie Preference Center link on the footer of the Site to set your cookie preferences.

Opt-Out Rights / Profiling. Virginia residents have the right to opt out of having their personal information used for profiling in furtherance of decisions that produce legal or similarly significant effects. However, the Company does not engage in such activities.

7. EUROPEAN UNION (EU), SWITZERLAND, AND UNITED KINGDOM (UK)

Data Protection Rights. If you are located in the EU, Switzerland, or the UK, you have the following data protection rights:

 • Right to Know: The right to know about what personal information the Company collects and processes about you, including the types and categories of personal information we collect and process, the sources of such personal information, our retention criteria, with whom we share your personal information, cross-border data transfers, and how to file complaints and inquiries. The personal information that we collect from you, the purposes for which it is used, the source of such personal information, and the parties to whom we share your personal information, among other issues, are set forth in this Cookie Policy and in our Privacy Policy.
 • Access Rights. You may ask us whether we process any of your personal information and, if so, receive access to such personal When complying with an access request, we will also provide you with additional information, such as the purposes of the processing, the categories of personal information concerned as well as any other information necessary for you to exercise the essence of this right.
 • Rectification. You have the right to have your personal information corrected/rectified in case of inaccuracy or Upon request, we will correct inaccurate personal information about you and, taking into account the purposes of the processing, update any incomplete personal information, which may include the provision of a supplementary statement.
 • Erasure. You have the right to have your personal information erased, which means the deletion of your personal information by us and, where possible, any other controller to whom your data has previously been disclosed. However, your right to erasure is subject to statutory limits and prerequisites (e.g., where your personal information is no longer necessary in relation to the initial purposes for which it was processed, your personal information was processed unlawfully).
 • Restriction of Processing. You have the right to obtain the restriction of the processing of your personal information, which means that we suspend the processing of your personal information for a certain period of time. Circumstances which may give rise to this right include situations where the accuracy of your personal information is contested, but we need time to verify the inaccuracy (if any) of your personal information.
 • Data Portability. You have the right to request us to provide you with your personal information in a structured, commonly used and machine-readable format and to have such data transmitted directly to another controller, where technically feasible.
 • Right to Object. You have the right to object to the processing of your personal information, which means you may request us to no longer process your personal This only applies in case the “legitimate interests” ground (including profiling) constitutes the legal basis for processing (see below “Legal Basis for Processing”). However, at any time (and free of charge) you can object to having your personal information processed for direct marketing purposes.
 • Withdrawing Consent. You also may withdraw your consent at any time if we are solely relying on your consent for the processing of your personal However, this will not impact our legal basis to process such personal information prior to the withdrawal of your consent.
 • Automated Decision Making. The Company does not engage in any activity that subjects our customers, Site users, survey participants, or others to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects, or similarly significantly results, impacting them.

To exercise any of these data privacy rights, please contact us, or have your designated agent contact us, in accordance with the “Contact Us” section listed below. To the extent permitted by law, we will need to verify your identity (or the identity of your agent) and ensure the authenticity of your request.

Legal Basis for Processing. We process your personal information in accordance with the legal bases set forth in law. For example, our processing of personal information (as described herein) is justified based on the following legal grounds:

 • Consent. You may consent to our use of non-essential
 • Legitimate Interests. We process essential cookies to host, operate, maintain, and secure our

Complaints. In the event you have concerns about our data processing, you have the right to file a complaint with your data protection authority:

We would, however, appreciate the opportunity to deal with your concerns before you approach a data protection authority with a complaint, and invite you to contact us in the first instance.

8. COOKIE POLICY UPDATES

We reserve the right to amend this Cookie Policy at any time. We will notify you if this Cookie Policy is amended by updating the “Last Updated” section listed above. It is your responsibility to periodically review the Cookie Policy to determine whether any amendments have been made hereto. Your use of the Sites, and continued use of the Sites after any amendments are made to this Cookie Policy, signifies your consent to this Cookie Policy and any amendments hereto. We may, in our sole discretion, provide you communications, including via email or text messages, about changes to our Cookie Policy; however, such communications do not abrogate or otherwise limit your responsibility to periodically review this Cookie Policy to determine whether any amendments have been made hereto.

9. CONTACT US

TO PREVENT THE COMPANY FROM USING CERTAIN COOKIES AND OTHER ONLINE TRACKING TECHNOLOGIES, YOU CAN CHANGE YOUR BROWSER SETTINGS IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS BELOW OR BY USING OUR COOKIE PREFERENCE CENTER, WHERE AVAILABLE, ON THE FOOTER OF OUR SITE.

If you have questions regarding this Cookie Policy or our handling of your personal information, would like to request more information from us, or would like to exercise a data privacy right, please contact us at the following: (phone) 1 (800) 776-4488, (email) dataprotection@rpminc.com or by using our interactive webform.

* * * * * * * * * * * * *