Vårt åtagande för kvalitet och miljö


Vandex Isoliermittel-Gesellschaft mbH är certifierad enligt ISO 9001:2015 sedan 1994 och enligt ISO 14001:2015 sedan 2004. Detta intygar att Vandex uppfyller kraven för internationell kvalitet och miljöstandarder.

Vandex ledningssystem granskas med jämna mellanrum av den oberoende schweiziska föreningen för kvalitets- och ledningssystem (SQS) för att verifiera efterlevnaden av normens krav.

Implementering av Vandex företagspolicy syftar till:

  • en genomgående hög produktkvalitet
  • innovativa produkter som svarar mot faktiska kundbehov
  • ett servicepaket som inkluderar teknisk rådgivning och
  • applikationsövervakning av Vandex produkter
  • överensstämmelse med lagkrav
  • miljöskydd
  • säkerheten för alla anställda