Betongrenovering, vattentätning och golvsystem av betong: Vandex och Flowcrete

Precis som systermärket Flowcrete är Vandex ett produktvarumärke hos Tremco CPG Europe: Tillverkare av högkvalitativa bygglösningar för komplexa utmaningar i byggbranschen. Upptäck hur varumärkena tillsammans bidrar till en säker och hållbar konstruktion.


Vandex & Flowcrete fogfria golvsystem

Precis som systermärket Flowcrete är Vandex ett produktvarumärke hos Tremco CPG Europe: Tillverkare av högkvalitativa bygglösningar för komplexa utmaningar i byggbranschen. Betongrenovering och vattentätning av betong kan ge en solid grund för applicering av ett fogfritt Flowcrete-golvsystem som PU-cement, MMA eller epoxi. Vandex produkter kan också erbjuda kompletterande lösningar som bidrar till en säker och hållbar konstruktion.

Gemensamma användningsområden – Vandex och Flowcrete

Att renovera betong och golvytor kan avsevärt öka hållbarheten på en byggnad. Till exempel har kombinationen av Vandex betongskydd och Flowcrete fogfria golvsystem applicerats i olika projekt i Europa. Några exempel på gemensamma användningsområden är renovering av betongpelare, sluttande golv samt golv i parkeringsgarage, betongkonstruktioner under marknivå, men också balkonger i flerbostadshus som utsätts för påverkan av väder, vind samt gångtrafik.

Förutom kvaliteten på Vandex produkter erbjuder Tremco CPG mervärde med teknisk support, utbildning och olika certifieringar.

Nyfiken på möjligheterna med betongreparation och vattentätning i kombination med fogfria golvsystem? Prata med en av våra specialister.


"Vi erbjuder support på plats med specialistutbildning för optimal användning av våra produkter. Applikationerna är testade och certifierade tillsammans för kvalitet och rätt applicering".