Effektiv vattentätning av konstruktioner


Effektivt skydd mot vatteninträngning i betongkonstruktioner

Att säkerställa vattentäthet i en konstruktion kan vara en krävande uppgift. Vandex står emellertid redo med de främsta produktlösningarna för att garantera att konstruktionen av betong förblir intakt och skyddad mot fukt och vattenintrång. 

Följande produkter finns tillgängliga: