Hydroizolační malty, potěry, šlemy a přísady


Do této kategorie patří různé cementové směsi k provádění povrchových nebo hloubkových hydroizolačních vrstev, které mají zabránit pronikání vody do konstrukce. Typické využití těchto produktů je při budování či rekonstrukcích nádrží na pitnou vodu, čističek odpadních vod nebo při sanacích staveb.