Reprofilační a opravné malty


Reprofilační malty slouží obvykle k opravám betonových konstrukcí, nahrazením zdegradovaných nebo poškozených částí betonu. Některými reprofilačními maltami lze opravovat do vrstvy až 100 mm.