Těsnicí pásky


Speciální pásy k utěsnění konstrukčních spár. Účinně zamezují pronikání vody do spáry.