Sanace staveb


Díky moderním produktům Vandex a jejich správnému a včasnému použití se zachraňují cenné historické budovy po celém světě.

Pro budovy staré stovky let jsou typické degradace omítek z důvodu vzlínající zemní vlhkosti. Vlhkost v kombinaci se škodlivými solnými výkvěty jsou nejčastější příčnou pozvolné destrukce stavby.

Vandex neustále vyvíjí materiály k ochraně a sanacím zdiva narušeného působením vlhkostních vlivů. Investice do sanací a renovací historických budov se zcela jistě vyplatí. Kromě zhodnocování samotné nemovitosti mohou budovy opět sloužit k plnohodnotnému užívání.

Renovace jsou důležité proto, aby budova zůstávala stále v dobré kondici a byla obyvatelná.