Stavby pro pitnou vodu


Cimbal

Čistá pitná voda je pro zdraví a blaho člověka naprosto zásadní, a proto vyžaduje vysoké nároky na udržení její kvality. V Evropě je samozřejmostí, že 98% pitné vody splňuje předepsané evropské standardy. 

Evropská legislativa

Každá země v Evropské unii může nezávisle na ní mít vlastní systém vylepšování standardů na pitnou vodu.
Např. Nizozemí přijalo zákon o snížení obsahu olova v pitné vodě z 10 na 5 mikrogramů do roku 2022. Ve Velké Británii (Anglie + Wales) se zaměřili na dohodu RP19, která mimo jiné zlepšuje zásobování vodou.

Přestože je kvalita pitné vody v Evropě na vysoké úrovni, plánují se na evropské úrovni ještě další zlepšení. Zavádí se nová pravidla, která mají za cíl zlepšit v EU dostupnost a kvalitu pitné vody z vodovodních řádů a snížit spotřebu balených vod.

V blízké budoucnosti uslyšíme o článku 10 Směrnice na pitnou vodu, ve které stojí:
„Dohoda obsahuje podrobné hygienické požadavky na materiály, které přicházejí do kontaktu s pitnou vodou a připisuje evropským chemickým agenturám klíčovou roli při zajišťování, aby v potrubních rozvodech a řádech, které přichází do styku s vodou byly používání pouze bezpečné látky. Tato harmonizace usnadňuje bezproblémové fungování vnitřního trhu s produkty přicházející do styku s pitnou vodou a současně zlepšuje veřejné zdraví.

Nyní je stále brzy, abychom zjistili, zda a jak se tato pravidla projeví v zařízeních na zpracování vody. Vandex je ale na takovéto výzvy plně připraven.