Pozemní stavitelství


Vzhledem rostoucím nárokům ve stavebnictví je použití kvalitních, odolných a v praxi vyzkoušených těsnicích materiálů důležitější než kdy jindy. Těsnicí materiály na cementové bázi Vandex tyto náročné požadavky splňují.