Rychlé opravné malty


Rychlé opravné malty řady RAPID jsou speciálními materiály k reprofilacím a sanacím betonových nebo zděných konstrukcí s velmi rychlým pevnostním náběhem - obvykle do 60 minut.