Zálivkové a zátkové malty


Zálivkové malty jsou speciální směsi s mírnou expanzí na podlévání a zalévání konstrukcí jako jsou pilíře, sloupky, kotevní šrouby, mostní lože apod.

Zátkové malty jsou těsnicí materiály k zastavení tekoucí vody. Mají okamžitý účinek. Vytvrzování těchto malt je obvykle do 30 sekund.